Tværfaglige smertecentre

Tværfaglige smertecentre

Den frygt og stress, som hjernen producerer når den mærker smerte, bliver betydelig værre, når der samtidig er andre bekymringer. Det kan derfor give god mening at få hjælp fra et tværfagligt smertecenter.   Der findes forskellige former for smertecentre og...
Nervesmerter

Nervesmerter

Kroniske smerter kan være meget belastende. For nogle rygmarvsskadede er det den komplikation, der har størst negativ indflydelse på dagligdagen og livskvaliteten. Nervesmerter, også kaldet neuropatiske smerter, er en hyppig følgetilstand hos personer med...