Klar sammenhæng mellem accept og livskvalitet

Klar sammenhæng mellem accept og livskvalitet

Accept spiller en stor rolle i psykologisk rehabilitering hos personer med rygmarvsskade, siger psykolog og ph.d. Anders Aaby. Hans forskning viser klar sammenhæng mellem accept af skaden og en højere livskvalitet. Læs mere Kilde: Videnscenter for Neurorehabilitering...
Psykologhjælp til accept af ny livssituation

Psykologhjælp til accept af ny livssituation

Den mentale del af rehabiliteringen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er kerneopgaven for stedets to kliniske psykologer, som indgår i de tværfaglige teams omkring patienterne. Psykologerne hjælper patienterne med at arbejde med erkendelse og accept af deres...