Den frygt og stress, som hjernen producerer når den mærker smerte, bliver betydelig værre, når der samtidig er andre bekymringer. Det kan derfor give god mening at få hjælp fra et tværfagligt smertecenter.

 

Der findes forskellige former for smertecentre og -klinikker både i offentlig og privat regi. Overordnet skelner man mellem monofaglige smerteklinikker og tværfaglige smertecentre og -klinikker.

Monofaglige smerteklinikker er for mere simple kroniske smerter, hvor hverken dit humør eller arbejdsevne er påvirket i væsentlig grad, og du er i stand til at opretholde et normalt arbejds- og fritidsliv på trods af smerterne.

Tværfaglige smertecentre og -klinikker er for mere komplekse kroniske smerter, som er så stærke, at de påvirker din livskvalitet og arbejdsevne. På disse centre/klinikker finder du et team af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere, som har en helhedsorienteret tilgang til din smerteproblematik. Et forløb vil ofte være af en længere periode, f.eks. med fremmøde en gang om ugen i 9 til 12 uger.

Helhedsorienteret tilgang

Det er de tværfaglige smertecentre og -klinikker der modtager personer med rygmarvsskade, der lever med en kronisk smerteproblematik, som typisk er nervesmerter. Her tilrettelægges behandlingen ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på den enkelte patients fysiske, psykologiske og sociale forhold. ​Vær opmærksom på, at tilbuddene kan være forskellige alt efter hvilket smertecenter man kommer til, da de enkelte centre og klinikker har forskellige ressourcer.

Som udgangspunkt tilbyder smertecentrene og -klinikkerne, foruden medicinsk behandling, at hjælpe med de mange følgevirkninger, der kommer af at leve med smerter. Følgevirkninger som f.eks. bekymringer og manglende søvn har nemlig tit den negative effekt, at de forværrer smerterne betydeligt.

Behandlingen kan således både have et socialt og mentalt fokus som at få hjælp til at:
– få overblik over den nye økonomiske situation (herunder også jobafklaringsforløb sammen med en socialrådgiver hvis aktuelt)
– få en bedre søvn
– få styr på medicinregulering
– få styr på eventuelt misbrug før behandlingen går i gang
– få mod til at prioritere i sin hverdag
– forstå, bearbejde og indse smerterne

Når først man har fået hjælp til at bearbejde følgevirkningerne af smerterne og anerkendt problemstillingen, at de skal tages hånd om, bliver selve smerten stille og roligt mindre.
I perioden indtil man har fået styr på disse ting, vil man kunne opleve symptomer som stærkt hukommelsesbesvær og PTSD lignende symptomer.

Den frygt og stress, som hjernen producerer når den mærker smerte, bliver betydelig værre, når der samtidig er andre bekymringer. Det giver derfor god mening at få hjælp på et tværfagligt smertecenter til at lære at bearbejde, navigere i og få styr på dagligdagens udfordringer som følge af smerterne.

Henvisning

Du kan blive henvist til et tværfagligt smertecenter af din læge, et hospital eller af en monofaglig smerteklinik, hvis du har kroniske smerter, der kræver mere end medicinsk behandling. For at kunne blive henvist skal du være over 18 år og have haft kroniske smerter i mere end seks måneder. Dine smerter må ikke skyldes en kræftsygdom (ondartede/maligne), og du skal være færdigudredt og have afsluttet andre behandlingsforløb.

Frit sygehusvalg

Hvis ventetiden er lang, kan du benytte dig af frit sygehusvalg, som giver dig mulighed for at vælge mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i landet. Du kan også gøre brug af udvidet frit sygehusvalg, hvis du har fået en henvisning til et offentligt tilbud, og der er mere end 30 dages ventetid på behandling. I så fald har du ret til at blive behandlet på en privat tværfaglig smerteklinik, der har en aftale med Danske Regioner under det udvidede frie sygehusvalg.

Skrevet af Niels Sehested
Udgivet januar 2024

 

Smertecentre og -klinikker i Danmark

På UlykkesPatientforeningens hjemmeside finder du en liste over offentlige og private smertecentre i Danmark.

 

Nyttige links til hjælp til smertehåndtering

 

Ulykkes PatientForeningen
Tilbyder støtte og rådgivning til ulykkesramte og deres pårørende. Du kan finde information om, hvordan forskellige faggrupper kan hjælpe dig med at håndtere og leve med smerter. Du finder også Værktøjskassen, der giver inspiration til at tackle smerter og kognitive udfordringer i hverdagen.

Lær at tackle
Tilbyder gratis kursus til hjælp for at håndtere kroniske smerter gennem værktøjer, der kan give dig større indflydelse på, hvor meget dine smerter skal fylde og hjælpe dig til en forbedret livskvalitet. For personer over 18 år, der har langvarige smerter opstået pga. sygdom eller ulykke. Det er et gruppeforløb og det er gratis at deltage. Hjemmesiden tilbyder også andre kurser og workshops.

SmerteLinjen
Tilbyder gratis rådgivning og støtte, hvis du har smerter eller er pårørende til en smertepatient. SmerteLinjen består af frivillige socialrådgivere, fysioterapeuter, smertesygeplejersker, psykologiske rådgivere og smertepatienter, der alle har stor erfaring. På smerteLinjen.dk finder du mere info og kan bestille tid til en samtale online, hvor du og rådgiveren kan se hinanden på skærmen. En pårørende eller en tolk kan også deltage i samtalen. Samtalen foregår via Teams.

Smerteinfo
Smerteinfo er en gratis dansk hjemmeside, der er udviklet i samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og personer med komplekse kroniske smerter. Her finder du forskningsbaseret og opdateret viden om kroniske smerter skrevet på lægmandssprog. Du finder information om alt fra smertens fysiologi til smertelindring, søvn, træning og arbejdsliv med smerter. Derudover kan du finde gode råd til pårørende og læse om andres erfaringer med kroniske smerter.

LÆS også om Nervesmerter