Kirurgisk behandling af tryksår

Forfatter: Bjørn Crewe,
overlæge og plastikkirurg. Tidligere ansat på Plastikkirurgisk afdeling på OUH. Nu ansat på Plastikkirurgisk afdeling på Syddansk Universitetshospital i Esbjerg.
Udgivelse: Juni 2023

Henvisning til operation for tryksår sker via praktiserende læge eller en sygehuslæge. Når henvisningen er modtaget, bliver man indkaldt til undersøgelse på Sårcenterets ambulatorie.

Forventningsafstemning

Der er som regel lagt op til en større forventningsafstemning inden operationen.
Der vil blive stillet krav til patientens overordnede helbred før operationen, og der bliver stillet krav til livsstilen efterfølgende. Livsstilen har været omdrejningspunktet i udviklingen af tryksåret, og det kan være forbundet med noget af en omvæltning at skulle lave om på hverdagens rutiner og måske endda fravælge aktiviteter i livet.
Det kan måske være nødvendigt med en stomi for at sikre rene, tørre forhold i pågældende region, samt for at undgå forflytning til et hårdt toiletbræt.

Der er ofte flere faktorer, der har bidraget til udviklingen af et tryksår. Men som udgangspunkt er den fysiske belastning af huden roden til det onde. Hvis de svære, fysiske belastninger ikke ophører efter operationen, vil såret komme igen.

Donorsted

Tryksåret, der som oftest går tæt på en underliggende knogle eller har blottet knogle i bunden, skal dækkes med væv, som hentes ind ved hjælp af plastikkirurgisk teknik, en såkaldt lap-operation.

Som udgangspunkt vil man gerne have en lap, der er godt polstret med tre lag: hud, fedtvæv og muskel. Nogle gange kan man skåne muskulaturen og løfte en lap kun bestående af hud og underhudsfedt, hvis forholdene er til det.

Donorstederne til en lap findes i tryksårets omgivelser, typisk på bagsiden af låret eller på ballen. Man frigør noget væv i omgivelserne og flytter det ind i dén defekt, der er tilbage, efter tryksåret er skåret rent.

Vigtigt er, at lappens blodforsyning forbliver intakt. Alt efter operationstype sikres, at lappen har bedst mulig blodforsyning med sig, så en god heling sikres.

Kirurgiske metoder

En ofte anvendt metode til dækning af tryksår under ballen er ”Haselappen”. Her tager man et aflangt stykke fra bagsiden af låret, løsner underliggende hasemuskulatur (knæ-bøjerne) fra tilhæftningerne ved knæ og bækken. Den aflange lap parallelforskyder man op i defekten under ballen. Al huden er skåret fri og ligger som en slags ø, men får sin blodforsyning fra blodkar, der kommer nede fra musklerne. Og musklerne har så igen en dybereliggende blodforsyning, som kirurgen sørger for at skåne, idet lappen frigøres og flyttes.

Er tryksåret placeret fx over korsben/haleben, kan man anvende en ”Gluteal Rotationslap”, hvor ballemuskel med overliggende hudlag løsnes fra bækkenet. I stedet for en parallelforskydning bliver denne lap roteret ind på plads, da dens design er bueformet hen over kanten af ballen.
Operationen foregår som regel i fuld bedøvelse – også selvom patienten er lammet og ikke kan mærke noget.

Der findes mange flere metoder, og det kan være forskelligt fra kirurg til kirurg, hvilken én man vælger til et givent tryksår. Der udvikles til stadighed nye metoder, der har til sigte at reducere det kirurgiske traume, risiko for komplikationer og reducere indlæggelsestiden.

Tryksår

Viden om tryksår
Af Madeleine Stenius, Uddannelsesleder/assisterende sygeplejerske

Kirurgisk behandling af tryksår
Af Bjørn Crewe, overlæge og plastikkirurg, Odense Universitetshospital.

Forløbet efter lap-operation
Af Britt Hansen, sårsygeplejerske, Odense Universitetshospital.