Forløbet efter lap-operation

Forfatter: Britt Hansen, sårsygeplejerske, Odense Universitetshospital.
Udgivelse: Juni 2023

Efter gennemførelse af en lap-operation skal patienten ligge fladt på ryggen i en speciel seng, hvor der ikke er tryk på operationsområdet. Her ligger patienten typisk i to uger, alle døgnets 24 timer, for at give lappen de bedste betingelser for at gro fast.

Grundet de store sårflader, som er i en muskellap, er der risiko for blødning, så derfor vil der de første dage være ilagt dræn i muskellappen til at fjerne blod fra området.

Typisk vil patienten få antibiotika i forløbet lige efter operationen for at forebygge infektion. Muskellappen vil blive tilset flere gange om dagen for at sikre, at alt går som det skal.

Begyndende belastning

Efter 14 dage i den specielle seng flyttes patienten til en almindelig hospitalsseng (oftest med vekseltrykmadras), så man gradvist kan begynde belastningen på det opererede område. Det vil sige, at patienten gradvist kommer op at sidde, startende med 45 graders elevation af hovedgærdet i sengen i 15 minutter tre-fire gange dagligt.

Mobiliseringsplanen er skemalagt, og på niendedagen efter mobiliseringsstart forventes det, at patienten igen kan sidde i op til to timer i kørestolen. Herefter bør det opererede område igen aflastes.

Fokus på aflastning i efterforløbet

Det er vigtigt, patienten forstår, at selvom tryksåret er dækket med friskt, nyt væv, kan området ikke tåle at blive belastet.

Det betyder, at der fortsat skal være fokus på aflastning af området i efterforløbet, og nok også resten af patientens levetid. Man kan derfor ikke forvente at vende tilbage til de vaner og rutiner, som man havde før operationen, og som kan have været medvirkende til at såret opstod.

Derfor er fokus på aflastning i efterforløbet meget vigtigt, og man må forvente, at det vil gribe ind i ens livsudfoldelse i lang tid.

Tryksår

Viden om tryksår
Af Madeleine Stenius, Uddannelsesleder/assisterende sygeplejerske

Kirurgisk behandling af tryksår
Af Bjørn Crewe, overlæge og plastikkirurg, Odense Universitetshospital.

Forløbet efter lap-operation
Af Britt Hansen, sårsygeplejerske, Odense Universitetshospital.