Patientforeninger

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark
Landsdækkende organisation for mennesker med rygmarvsskader og deres familier.

UlykkesPatientForeningen
Arbejder for at sikre det bedst mulige liv for mennesker, som lever med konsekvenserne af en alvorlig ulykke.

Rygstøtten – tilbage til et nyt liv
En forening af ansatte samt tidligere og nuværende indlagte på Bodil Eskesen Centret i Glostrup, der arrangerer aktiviteter for de indlagte. 

Rehabilitering

Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg
Højt specialiseret center, som rehabiliterer personer med rygmarvsskade fra Vestdanmark (Jylland og Fyn).

Bodil Eskesen Centret, Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader
Højtspecialiseret center, der behandler og genoptræner patienter med rygmarvsskader. Modtager patienter fra hele Østdanmark, Grønland og Færøerne.​

Specialhospitalet, Rødovre og Aarhus
Yder specialiseret rehabilitering af polio- og ulykkespatienter.

Ambulant behandling

Klinikken Glostrup, Bodil Eskesen Centret, Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader
Tlf: +45 38 63 16 01
Klinikken Viborg, Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Tlf: +45 2475 9140 og +45 2142 4596
Begge klinikker modtager patienter til forundersøgelser og til løbende opfølgning og kontrol hos læger og øvrige fagpersonale.

Videnscentre

Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering
Sammen med forskere og klinikere samles og formidles højtspecialiseret viden om neurorehabilitering til fagfolk og aktører.

Videnscenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet
Giver fagprofessionelle den nyeste viden om neurorehabilitering og overblik over aktuelle muligheder for kompetenceudvikling. Videnscenter for Neurorehabilitering er et regionalt videnscenter.

Database

Landsdækkende kvalitetsdatabase
Etableret i 2015 og inkluderer årligt ca. 150 patienter med rygmarvsskade, som er til rehabilitering på et af landets to centre. Databasen er en del af en fælles nordisk database, NordicSCIR.

Nordiske organisationer

NOSCOS – The Nordic Spinal Cord Society
Sammenslutning af de nordiske lande med særlig interesse for at fremme og udveksle forskning behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede.

SPINALIS
Spinalis hovedformål er at fremme forskning og behandlingsudvikling indenfor rygmarvsskadeområdet i Sverige med visionen om et bedre liv for mennesker med rygmarvsskader. Spinalis har desuden hjemmesiderne:
Ryggmärgsskada.se Webportal for viden og information om rygmarvsskader
Spinalistips.se Tips til hverdag og et aktivt liv
Mammapappalam.se Om forældreskab som rygmarvsskade

LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde
Norsk landsdækkende forening for personer med rygmarvsskader, deres pårørende og andre interesserede.

Internationale organisationer

ISCOS – The International Spinal Cord Society
For fremme af den højeste standard for behandling på verdensplan samt uddannelse, forskning og klinisk ekspertise indenfor rygmarvsskader.

ESCIF – European Spinal Cord Injury Federation
Fælles europæisk rygmarvsskade organisation, der repræsenterer 32 nationale organisationer fra 28 europæiske lande. 

Rådgivning

Dansk Handicap Forbund
Yder socialrådgivning og bisidderordning.

UlykkesPatientforeningen
Yder støtte og rådgivning til ulykkesramte. 

DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet)
Yder uvildig rådgivning med fokus på retssikkerhed.

VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.
Yder rådgivning på det sociale område.

Hjemmetræning

Spinalis
Inspiration til træningsøvelser, som du kan lave på egen hånd, udviklet af personer med faglig erfaring inden for neurorehabilitering samt af erfarne personer med rygmarvsskade.

Specialhospitalet
Videoer med øvelser til hjemmetræning udarbejdet af fysioterapeuter fra Specialhospitalet.

GAT – Guldberg Adaptive Training
Inspiration til træning med Split Ropes og køb af videoerne Siddende træning til download. Indeholder øvelser, der udføres på bold, stol eller i kørestol.