Hvorfor er vi her? Derfor!

Hvorfor er vi her? Derfor!

Rygmarvsskade.info afholdt sin første generalforsamling den 23. marts 2024. Her erfarede vi, at interessen var stor hos de fremmødte for at høre om baggrunden for foreningens stiftelse. Derfor vælger vi at skrive dette indlæg. Bruddet med RYK var uundgåeligt efter et...
Den første generalforsamling

Den første generalforsamling

Stemningen var god, da Rygmarvsskade.info holdt sin første generalforsamling i Para Activs lokaler i Hasselager ved Aarhus. Mere end 20 deltagere med rygmarvsskade var mødt frem, og ved bordene blandt træningsmaskiner var spørgelysten stor. Dagen fik ikke uventet...
Endnu et firma støtter op om vores arbejde

Endnu et firma støtter op om vores arbejde

Det er glædeligt, at vi nu har indgået en aftale med virksomheden Handicapformidlingen, der med aftalen er med til at støtte op om vores videns- og formidlingsarbejde. I aftalen lægges også op til samarbejde og gensidig brug af hinandens kompetencer. Thomas Blond...
Bestilling af materiale

Bestilling af materiale

Klinikker, behandlingssteder, ambulatorier, m.fl., hvor personer med rygmarvsskade og pårørende kommer, kan bestille postkort og plakater, som kan lægges frem og hænges op i venteværelser, opholdsrum, mv. Vi har lavet postkort og plakater med 3 forskellige motiver,...