Natur for alle

Natur for alle

Vi ved, at adgang til naturen har en positiv effekt, når vi taler sundhed og livskvalitet. Forskning viser, at ophold i naturen giver helbredsmæssige fordele og har en fysisk og mentalt restituerende effekt. Samtidig giver naturen anledning til socialt samvær....
Fitness For Alle

Fitness For Alle

Det gavner alle mennesker at få rørt sig mest muligt. Kampagnen Fitness For Alle har undersøgt, hvordan fitness bliver gjort tilgængeligt for personer med fysisk og psykiske udfordringer. Bevægelse har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og vores...
Klar sammenhæng mellem accept og livskvalitet

Klar sammenhæng mellem accept og livskvalitet

Accept spiller en stor rolle i psykologisk rehabilitering hos personer med rygmarvsskade, siger psykolog og ph.d. Anders Aaby. Hans forskning viser klar sammenhæng mellem accept af skaden og en højere livskvalitet. Læs mere Kilde: Videnscenter for Neurorehabilitering...
Psykologhjælp til accept af ny livssituation

Psykologhjælp til accept af ny livssituation

Den mentale del af rehabiliteringen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er kerneopgaven for stedets to kliniske psykologer, som indgår i de tværfaglige teams omkring patienterne. Psykologerne hjælper patienterne med at arbejde med erkendelse og accept af deres...