Om rygmarvsskade.info

Rygmarvsskade.info har sit udspring i et omfattende arbejde med at forebygge og systematisere behandlingen af tryksår. Siden 2021 har vi som brugergruppe været en del af Tryksårsalliancen, der består af fagpersoner og brugere på tværs af landet. Her arbejder vi for at fremme den tværfaglige og tværsektorielle indsats til forebyggelse, behandling og rehabilitering af tryksår hos personer med rygmarvsskade.

Dette arbejde finder vi så væsentligt, at vi har stiftet Rygmarvsskade.info Med denne platform kan vi sikre, at viden samles og formidles videre til såvel rygmarvsskadede som professionelle.

Der er en forening bag platformen

Bag platformen er vi en forening. Stiftet for bl.a. at give os mulighed for at søge midler til tryksårsarbejdet og til driften af Rygmarvsskade.info

Vi er på ingen måde en konkurrent til den landsdækkende organisation RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, hvis formål vi fuldt ud støtter, og som vi har ydet en aktiv indsats for gennem mange år.

Rygmarvsskade.info er derimod en vidensportal, og skal ses som et supplement til de forenings- og aktivitetstilbud, der generelt eksisterer i dag for rygmarvsskadede og deres pårørende. Det er således vores ønske at indsamle og formidle viden på rygmarvsskadeområdet til gavn for rygmarvsskadede, pårørende og fagpersoner med interesse indenfor rygmarvsskadefeltet. I første omgang om tryksår.

En samlende og ideskabende kraft på rygmarvsskadeområdet er vigtig, givtig og motiverende for alle de parter, der arbejder med området – organisationer, forskere, behandlings- og videnscentre, virksomheder og producenter – og ikke mindst dem, det handler om, rygmarvsskadede og pårørende.

Vi håber, at samarbejde på tværs kan løfte opgaven og give mennesker med rygmarvsskader de bedste vilkår for et godt og aktivt liv.

Bag logoet
Bag den grafiske ide og udførelse af Rygmarvsskade.info’s logo finder man illustrator John Ø. Kristensen, som med sin kreative pen har indfanget ønsket om en visuel identitet, der rammer vores målgruppe og formål: At samle og formidle viden og information om rygmarvsskade. Logoets cirkel signalerer budskabet om at favne det hele menneske med en rygmarvsskade.

Bente Ovesen

Bente Ovesen

Formand

Rygmarvsskadet siden 1976. Tidligere socialrådgiver. Har tidligere skrevet artikler i RYK! magasin og været medforfatter til udgivne bøger.

Viggo Rasmussen

Viggo Rasmussen

Kasserer

Rygmarvsskadet siden 1977. Tidligere socialrådgiver – nu selvstændig udviklingskonsulent. Var formand for forskergruppen Gå Johnny Gruppen, har tidligere skrevet artikler i RYK! magasin og været medforfatter til udgivne bøger.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Birgitte Bjørkman

Birgitte Bjørkman

NÆSTFORMAND
Rygmarvsskadet siden 1972. Uddannet socionom. Tidligere redaktør af RYK! magasin og medforfatter til en række tidligere udgivne bøger i RYK.

Søren Ingvardsen

Søren Ingvardsen

Rygmarvsskadet siden 1976. Har arbejdet ved Højgaard & Schultz. Siden 2003 ansat på Egmont Højskolen. Sad i Paraplegikerkredsens (nu RYK) første lovlige valgte bestyrelse i en årrække.

Mai-Britt Schmidt

Mai-Britt Schmidt

Rygmarvsskadet siden 1992. Uddannet socialrådgiver. Har det seneste år været i behandling for begyndende tryksår flere gange.

Charlotte Rafn

Charlotte Rafn

Rygmarvsskadet (tetraplegiker) siden 1984. Uddannet jurist med 22 års ordinær ansættelse i Beskæftigelsesministeriet. Tidligere medlem af best. i RYK (tidl. Paraplegikerkredsen) og har skrevet artikler til RYK! magasin (tidl. Paraplegi). Nu frivillig juridisk rådgiver i LOBPA.

Vil du have eksemplarer af vores postkort og plakater

Indlæg om rygmarvsskade.info

Bestilling af materiale

Bestilling af materiale

Klinikker, behandlingssteder, ambulatorier, m.fl., hvor personer med rygmarvsskade og pårørende kommer, kan bestille postkort og plakater, som kan lægges frem og hænges op i venteværelser, opholdsrum, mv. Vi har lavet postkort og plakater med 3 forskellige motiver,...

læs mere
Nye postkort og plakater

Nye postkort og plakater

Rygmarvsskade.info har en hjemmeside og en Facebookside, og nu har vi også postkort og plakater, der fortæller hvem vi er. Både postkort og plakater vil være at finde på landets to rygmarvsskadecentre, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Bodil Eskesen Centret, de...

læs mere
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Rygmarvsskade.info afholder sin første ordinære generalforsamling den 23. marts. Vi er nået langt på de ti måneder, vi har eksisteret. Kom og hør om vores arbejde i det forløbne år og om de planer, vi har lagt for det fremtidige arbejde. 

læs mere