Sårsygeplejerskerne i Kolding Kommune bruger “pleje.net” i deres daglige arbejde med sårbehandling af tryksår i samarbejde med andet sundhedspersonale i kommunerne, på hospitalet og hos de praktiserende læger. Det hjælper sundhedspersonalet til at følge sårene tæt, fremmer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og involverer borgerne i egen sårbehandling.

Læs mere

Kilde: ViC – Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering

Redaktør Mette Berg

Fotograf (Privatfoto)