Danmark var repræsenteret, da det førende europæiske event om tryksår i regi af EPUAP fandt sted i september i Leeds. Temaet var nytænkning i forebyggelse og behandling af tryksår. Læs her ph.d. studerende Knærke Søgaards beretning.

Over 500 sundhedspersoner var samlet i dagene 13.-15. september til den årlige tryksårskonference i Leeds i regi af EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Konferencen bestod i år af 11 KEY SESSIONS, 10 FREE PAPER SESSIONS, 8 EPUAP WORKSHOPS, 6 INDUSTRI WORKSHOPS, som forløb parallelt.
Helt overordnet var der en del oplæg, hvor oplægsholderne præsenterede deres forskning med fokus på selve tryksåret: Metoder til vurdering af risiko for tryksår, metoder til forebyggelse af tryksår, behandlingsmetoder og målemetoder til tryk og shear.
Der var ligeledes mange oplæg med fokus på inddragelse og samarbejde med patienter og brugere, og om uddannelse af sundhedspersonale i forebyggelse og behandling af tryksår.

Nyt udstyr
En del oplæg handlede om afprøvning af nyt udstyr. Der forskes bl.a. i mulighederne for at anvende kunstig intelligens (AI) til at vurdere, hvornår en forbinding skal skiftes. Princippet er at bandagen fotograferes og vurderes telemedicinsk vha. af AI om den skal skiftes straks eller kan vente til i morgen.
Kolleger fra Sunnaas i Norge præsenterede deres arbejde med at designe trykfordelende undertøj til brug for personer med rygmarvsskade. I forbindelse med forflytninger og anden aktivitet sidder personer med rygmarvsskade i kortere eller længere tid på forskelligt underlag. Grundideen med trykfordelende undertøj er, at man herved kan opnå en vis tryksårsforebyggende indsats også i disse situationer. Målinger af tryk med og uden trykfordelende undertøj ser lovende ud, men afprøvningen viser også, at der er nogle fugtproblemer i undertøjet, som der skal arbejdes videre med.
Spændende arbejde, som dog endnu er i sin tidlige fase.

Den danske vinkel på tryksår
Historien om, hvordan Tryksårsalliancen blev etableret, vores mål og aktiviteter blev præsenteret til inspiration for andre. Oplægget blev meget positivt modtaget og flere gav udtryk for at være ret imponerede over det unikke samarbejde på tværs af brugere og fagprofessionelle. Andre lande slås desværre med samme problemstillinger som i Danmark, men så vidt vides er der ikke andre lande, som har etableret et samarbejde svarende til Tryksårsalliancen.
Status på mit ph.d. projekt blev ligeledes præsenteret i en særlig session for legatmodtagere, da jeg har fået henved 8.000 euro fra EPUAP til facilitering af fysiske møder i etablering af samarbejde med Ghent Universitet (SKINT skin integrity research group og Dimitri Beeckman).

Udbytte af faglige kontakter
Ud over det spændende program med mange oplæg, så er konferencen en fantastisk mulighed for faglige drøftelser med kolleger på tværs af Europa. Jeg var særligt glad for muligheden for kontakt til de to deltagere fra Sunnaas Sykehus i Norge, hvoraf den ene (Ingibjørg Irgens) netop er valgt ind som trustee. På opfordring fra kollega fra Norge havde Ingibjørg valgt at stille op som trustee for de næste tre år, og heldigvis fik hun stemmer nok til at blive valgt ind.
Jeg er selv trustee og således med i de møder, som foregår dagen før konferencen. Her drøfter man bl.a. fremtidige projekter, konferencer, uddannelsesaktiviteter m.v. Som trustee er jeg med i ”Scientific committee” som bl.a. står for programmet til de årlige konferencer.

På billedet: Britt Hansen Th (sårsygeplejerske) og Knærke Søgaard Tv (ph.d. studerende). De er til daglig kolleger på Plastikkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Her er de på vej til den årlige konference i EPUAP i Leeds. De er begge trustees i EPUAP. (Privatfoto)

Læs mere om EPUAP 
Program for EPUAP 2023