Det gavner alle mennesker at få rørt sig mest muligt. Kampagnen Fitness For Alle har undersøgt, hvordan fitness bliver gjort tilgængeligt for personer med fysisk og psykiske udfordringer.

Bevægelse har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og vores livskvalitet. Dog har mange fitnesscentre en række barrierer, som står i vejen for at kunne byde mennesker med bevægelseshandicap ind i fællesskabet. Herunder fysiske barrierer, der gør det svært at få pulsen op. Det ønsker kampagnen at gøre op med.

Med erfaringer fra tre eksempelprojekter peger kampagnen bl.a. på en række opmærksomhedspunkter, der vedrører konkrete fysiske løsninger for bedst mulige rammer for fysisk træning. De vigtigste opmærksomhedspunkter er samlet i en  ”Huskeliste”.

Bag ’Fitness for alle’ står et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness.

Find mere info om kampagnen, herunder gode råd, huskeliste og erfaringsopsamling fra kampagnen.
LÆS MERE

Den fulde rapport