Download “Patientbrev til brug ved indlæggelse” (PDF)

Dette dokument er til brug for dig ved indlæggelse på sygehus, hvor personalet ikke har det nødvendige kendskab til følgerne af en rygmarvsskade.

Dokumentet beskriver kort de generelle konsekvenser af en rygmarvsskade, hvor du kan sætte kryds ud for de, der gælder dig, og hvor du har mulighed for at tilføje yderligere kommentarer.

Disse informationer, sammen med din egen afkrydsning og eventuelle kommentarer, skal give sygehuset de grundlæggende oplysninger om dine udfordringer og forebygge følger, som f.eks. tryksår, som er en velkendt følge under indlæggelse på sygehus. I dokumentet kan man således gøre personalet opmærksom på behovet for f.eks. tryksårsforebyggende madras, hyppig vending og hudtjek. Ligeledes kan man afkrydse og kommentere på de øvrige udfordringer for at forebygge mulige komplikationer.

Dokumentet kan eventuelt udfyldes sammen med din egen læge, fx inden planlagt indlæggelse. Ligeledes anbefales, at du gør dine pårørende opmærksom på dokumentet. Dette er særligt nyttigt ved en eventuel akut indlæggelse.

Download og print dokumentet og udfyld det med dine personoplysninger og egne kommentarer.

Dokumentet er venligst lånt af Stiftelsen Spinalis, Stockholm og Rehabiliteringsmedicinska Kliniken i Linköping.
Det er oversat og redigeret af Rygmarvsskade.info med faglig validering fra professor emeritus, dr. med. Fin Biering-Sørensen.
Opdateret og udgivet november 2023 af Rygmarvsskade.info og Specialhospitalet.dk