Det er glædeligt, at vi nu har indgået en aftale med virksomheden Handicapformidlingen, der med aftalen er med til at støtte op om vores videns- og formidlingsarbejde. I aftalen lægges også op til samarbejde og gensidig brug af hinandens kompetencer.

Thomas Blond Nissen, konsulent og marketingansvarlig udtaler: “For os i Handicapformidlingen er det naturligt at støtte op omkring rygmarvsskade.info, da der er mange BPA-arbejdsledere i Handicapformidlingen, der har en rygmarvsskade”.

Thomas Blond Nissen uddyber videre: “Rygmarvsskade.info‘s vision om at fremme forebyggelse, behandling og forskning i følger efter rygmarvsskader, samt formidle viden om rygmarvsskader og beslægtede emner, her under BPA området, bakker vi 100% op om. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde og til at bidrage til det vigtige arbejde som rygmarvsskade.info udfører.”

“Handicapformidlingens motto, der er ‘Alle fortjener en god dag’, kan vi i rygmarvsskade.info kun sympatisere med. Især i disse tider, hvor der er meget fokus på besparelser på BPA- ordninger over hele landet,” siger kasserer Viggo Rasmussen.

Han bakkes op af bestyrelsesmedlem Mai-Britt Schmidt, der selv har en BPA-ordning og kender til udfordringer på området.

Handicapformidlingen er Danmarks største BPA-bureau med over 4.000 hjælpere ansat og en database på over 2.500 aktive vikarer. Desuden tilbyder Handicapformidlingen gratis BPA-rådgivning samt hjælp inden for støtte, aflastning eller ledsagelse. Handicapformidlingen har afdelinger i Hvalsø, Fredericia, Vildbjerg, Risskov og Aalborg.

På foto ses kasserer Viggo Rasmussen, konsulent og marketingansvarlig Thomas Blond Nissen og bestyrelsesmedlem Mai-Britt Schmidt. 

LÆS MERE om sponsoraftaler og om hvordan du støtter Rygmarvsskade.info under STØT OS