Sundhedsstyrelsens tilbud om vaccination for 2023/24 startede den 1. oktober. Sundhedsfagligt er det dog ikke afgørende, at du bliver vaccineret med det samme, så det kan nås endnu og helt frem til den 15. januar
Vaccinationsprogrammet har til formål at beskytte de personer, der er i særlig øget risiko for alvorlig sygdom, hvis de bliver smittet med covid-19 og influenza.

Vaccination mod influenza og covid-19
Er du 65 år og derover har du allerede modtaget en invitation i Digital Post om vaccination mod influenza og covid-19. Du bestiller tid på www.vacciner.dk.
Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden vaccination til personer, der er i risiko for et alvorligt forløb med influenza og covid-19.
Så er du under 65 år, men i øget risiko for et alvorligt forløb, tilbydes du også vaccination mod influenza og covid-19. Forudsætningen er, at du på www.vacciner.dk udfylder en tro- og loveerklæring, inden du bestiller tid.

Vaccination mod influenza
Alle førtidspensionister modtager ifølge Sundhedsstyrelsen tilbud om vaccination mod influenza.

Vær opmærksom på, at det i år ikke er muligt at blive vaccineret hos praktiserende læge. Vacciner tilbydes på en række apoteker og vaccinationssteder. Afhængig af hvor du skal vaccineres, kan der være forskel på, om du skal bestille tid eller blot møde op.

Det er Sundhedsstyrelsen, der fastlægger de faglige rammer for vaccination. 

Find flere oplysninger hos Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har også udgivet Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza.
Pictogram: Sundhedsstyrelsen

 

Anbefalinger for personer med rygmarvsskade
Følgende anbefalinger specifikt for personer med rygmarvsskade er hentet fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Vaccination mod influenza
Skade på bryst- eller lænderyg-niveau
Det anbefales at følge gældende retningslinjer for vaccination mod influenza, altså dem der gælder alle andre uden rygmarvsskade.
Skade på halsniveau (tetraplegi)
Det anbefales at få en årlig vaccination mod influenza

Vaccination mod lungebetændelse (pneumokok-vaccination)
Skade på bryst- eller lænderyg-niveau (paraplegi)
Det anbefales at følge gældende retningslinjer for vaccination mod lungebetændelse.
Skade på hals-niveau (tetraplegi)
Det anbefales at blive vaccineret mod lungebetændelse umiddelbart efter pådragelse af rygmarvsskaden ligesom det anbefales at få taget blodprøve hvert femte år for måling af indhold af antistof for vurdering af ny vaccination. Dette sker hos egen læge.

Det anbefales, at du taler med din egen læge om vaccinationer.
Find yderligere info på Vestdansk Center for Rygmarvsskade