Det kræver handling at stoppe tryksår. Selv et tilsyneladende banalt rødt mærke kan dække over noget langt mere alvorligt, som kan udvikle sig til et livstruende sår.

Personer med en skade på rygmarven er i højrisiko for at få tryksår, fordi følesansen er nedsat eller helt mangler, og de fleste samtidig tilbringer mange timer i samme stilling.

Vi er med i Tryksårsalliancen, som har udgivet en pjece med gode råd om forebyggelse af tryksår hos personer med rygmarvsskade. Pjecen kan med fordel læses af både fagprofessionelle, patienter/brugere og pårørende.

Pjecen kan hentes digitalt på Specialhospitalets hjemmeside – både på dansk og engelsk

Og husk: Stop tryksår. Hold øje med det røde mærke!