Hvad mange kender som Hornbækgruppen er nu en nystiftet forening under det nye navn, ”Rygstøtten – tilbage til et nyt liv”.

Foreningens formål er bl.a. at arrangere aktiviteter, foredrag og udflugter for de indlagte patienter og derigennem være en støtte i den sociale og mentale del af rehabiliteringen. “Rygstøtten er den pude, der giver rehabiliteringen lidt ekstra komfort. Alt sammen noget der støtter den indlagtes tilbagevenden til et godt nyt liv.” (citat hentet fra Rygstøttens hjemmeside)

Rygstøtten er tilknyttet Bodil Eskesen Centret i Glostrup og består af ansatte samt tidligere og nuværende indlagte.’

LÆS MERE
På hjemmesiden rygstoetten.org kan man læse mere om foreningen, om dens aktiviteter og medlemsskab.