Videoopfølgning af tryksår hos personer med rygmarvsskade er et sikkert behandlingsalternativ. Det viser resultater fra Norge, hvor overlæge ved Sunnaas sykehus, Ingebjørg Irgens i juni forsvarede sin doktorgrad ved Universitet i Oslo.

 

Ingebjørg Irgens og hendes team har bidraget med ny viden indenfor telemedicin og behandling af tryksår hos personer med rygmarvsskade, og i den norske doktordisputats konkluderes, at videokonference opfølgning ser ud til at være et sikkert fjernbehandlingsalternativ.

Resultaterne kan få stor betydning for, hvordan man skal prioritere langtidsopfølgning hos personer med tryksår i Norge, der som bekendt er et land med store geografiske afstande. Særligt for de med mere komplekse behov for opfølgning, har videokonference vist sin betydning.

Tryksår kan få store konsekvenser for den enkelte, både fysisk, socialt og mentalt, og forebyggelse, behandling og heling af sår kræver ofte en livsstilsændring, både på kort og lang sigt. Prioritering af langtidsopfølgning har derfor stor betydning. Med den norske disputas konkluderes, at brug af videokonference er et godt og brugbart redskab til fjernbehandling.

Foto Anne Daae Sæle/Sunnaas sykehus HF
Kilde: Sunnaas Sykehus

LÆS MERE 
Digital version af afhandlingen