Om tryksårsalliancen

Tryksårsalliancen så dagens lys i foråret 2022.
Det overordnede formål med alliancen er at sætte fokus på og fremme den tværfaglige og tværsektorielle indsats til forebyggelse, behandling og rehabilitering af tryksår hos personer med rygmarvsskade.

Tryksår er en kendt og frygtet følge af en rygmarvsskade, da 95 % i løbet af deres levetid får tryksår. Og når de første tegn på tryk, eller de små og store sår, er en realitet, oplever mange en ukvalificeret og unødvendig lang behandlingstid uden sammenhæng, ligesom ansvarsfordelingen er uklar.

For mange betyder det langvarige behandlingsforløb, aflastning, sengeleje, operationer, sygemelding og tab af livskvalitet. Foruden de menneskelige konsekvenser er det en stor udgift for sundhedsvæsenet og en samfundsmæssig økonomisk belastning.

Initiativet til det landsdækkende samarbejde mellem personer med rygmarvsskade, fagpersoner og forskere blev da også taget af tre af RYGMARVSSKADE.INFOs bestyrelsesmedlemmer, som bl.a. gennem sårhistorier fra andre rygmarvsskadede fik afdækket en manglende koordinering og ansvarsplacering mellem sektorer på området. I et tæt samarbejde med Vestdansk Videnscenter for Rygmarvsskader og Ph.d.-studerende, sygeplejerske Knærke Søgaard blev det startskuddet til Tryksårsalliancen, hvor til flere engagerede fagpersoner, centre og forskere løbende er blevet tilknyttet.

Allerede i januar 2022 blev der arrangeret to nationale online temaeftermiddage om tryksår, hvor over 200 primært kommunale sygeplejersker/sårsygeplejersker deltog. De blev en succes, og efter temadagene blev det besluttet at etablere Tryksårsalliancen.

Som et resultat af Tryksårsalliancens tværfaglige arbejde, udsender alliancen snarligt en pjece om forebyggelse og håndtering af trykspor og tryksår.

Medlemmer af Tryksårsalliancen

Tryksårsalliancen er et nyt samarbejde, og styregruppen justeres løbende, så den består af de rette folk med de rette kompetencer og engagement. Aktuelt består den af:

Knærke Søgaard (formand)
Ph.d.-studerende, sygeplejerske, Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital – OUH Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Bente Ovesen
Brugerrepræsentant, Rygmarvsskade.info

Viggo Rasmussen
Brugerrepræsentant, Rygmarvsskade.info

Birgitte Bjørkman
Brugerrepræsentant, Rygmarvsskade.info

Charlotte Gervø
Klinisk sygeplejespecialist Rigshospitalet, Neurocentret Afsnit for Rygmarvsskader

Vacant
Klinisk professor, overlæge Rigshospitalet, Neurocentret Bodil Eskesen Centret

Randi Steensgaard
Afdelingsleder, sygeplejerske, ph.d. Specialhospitalet for Polio- og Ulykkesramte, Marselisborg, Aarhus

Line Trine Dalsgaard
Koordinerende sygeplejerske, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkesramte, Rødovre

Michelle Hebsgaard
Klinisk specialist, sygeplejerske, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg

Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt
Klinisk lektor, fysioterapeut, ph.d., Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg

Louise Mielche Christensen
Siddestillingskonsulent, fysioterapeut Center for Specialrådgivning Aarhus.
Medlem af styregruppen for ViTSi

Anne Markussen
Sårsygeplejerske, Kolding Kommune

Lisbeth Karlshøj
Projektleder, fysioterapeut, Videnscenter for Neurorehabilitering

Mette Berg
Kommunikationskonsulent, Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering

Annette Høgh
Lektor, karkirurg, ph.d. Sårklinikken, Regionshospitalet Viborg, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Dansk Selskab for Sårheling (formand)

Kommissorium

En af alliancens første opgaver er at udarbejde og evaluere en 2-årig handleplan i forhold til formålet om at sætte fokus på og fremme den tværfaglige og tværsektorielle indsats til forebyggelse, behandling og rehabilitering af tryksår hos personer med rygmarvsskade.

Dertil bl.a. at – øge videns- og kompetenceniveau på tværs af sektorer gennem kommunikation og formidling.

  • understøtte sammenhængende tryksårsforløb på tværs af faggrupper og sektorer
  • sætte tryksår hos personer med rygmarvsskade på den politiske dagsorden
  • afdække forekomsten af tryksår hos personer med rygmarvsskader

Henvendelser, der drejer sig om Tryksårsalliancen, rettes til mail: tryksaarsalliancen@outlook.dk

Følg også Tryksårsalliancen på Linkedin

 

Tryksårsalliancen

Om Tryksårsalliancen
Baggrund, formål og medlemmer

Hold øje med det røde mærke
Tryksårsalliancens pjece om tryksår

Forskning
Phd-projekt med fokus på forebyggelse af tryksår