Forskning

Phd-projekt med fokus på forebyggelse af tryksår

Personer med rygmarvsskade er i stor risiko for at udvikle tryksår, og op imod 95 % får tryksår i deres levetid. Det har store konsekvenser for den enkelte, da heling af et dybt tryksår tager mange måneder eller år, og fører til forringet livskvalitet og social isolation. Ydermere kan tryksår forårsage alvorlige infektioner.

Forebyggelse og behandling af tryksår hos personer med rygmarvsskade er en kompleks opgave, som bør involvere kyndigt sundhedspersonale med viden inden for sår, siddestillinger samt behandling og pleje af personer med rygmarvsskade.

Desværre oplever mange personer med rygmarvsskade og tryksår, at deres behandlingsforløb er usammenhængende og unødvendigt forlængende. Årsagen er blandt andet, at der mangler en tovholder på behandlingsforløbene, som i vid udstrækning varetages af personale uden specialist viden.

Det er noget af det, som ph.d.-studerende sygeplejerske Knærke Søgaard har fundet frem til i sit forskningsprojekt.
Næste fase i projektet er at udarbejde en tryksårsguide med anbefalinger til forebyggelse og behandling af tryksår hos personer med rygmarvsskade, som bygger på nationale og internationale anbefalinger, specialisters viden og brugeres oplevelser og input.

Knærke Søgaard afslutter sit ph.d.-projekt i foråret 2024.

Knærke Søgaard er uddannet sygeplejerske og er ansat som ph.d.-studerende på Odense Universitetshospital på Plastikkirurgisk Afdeling Z, hvor hun forsker i tryksår. Derudover er Knærke Søgaard formand for Tryksårsalliancen.

Tryksårsalliancen

Om Tryksårsalliancen
Baggrund, formål og medlemmer

Hold øje med det røde mærke
Tryksårsalliancens pjece om tryksår

Forskning
Phd-projekt med fokus på forebyggelse af tryksår